กลิ่นไอ การเมือง และภาพยนตร์ อ่าน “งานศิลปะในยุคของการผลิตซ้ำแบบจักรกล” ของวอลเตอร์ เบนยามิน

ผู้แต่งหนังสือ: อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง

หมวดหมู่หนังสือ: ยังไม่ระบุหมวดหมู่

รายละเอียดหนังสือ

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเรียง “งานศิลปะในยุคของการผลิตซ้ำแบบจักรกล” ของ วอลเตอร์ เบนยามิน โดยเราได้เขียนบทแนะนำ ‘วอลเตอร์ เบนยามิน’ และบทอธิบาย ขยายความ, บทวิจารย์ “งานศิลปะในยุคของการผลิตซ้ำแบบจักรกล” ไว้อย่างละเอียดแล้ว ด้วยเหตุนี้เราจึงขอเล่าถึงความเป็นมาของหนังสือเล่มนี้แทน

หนังสือที่ท่านถืออยู่ในมือเล่มนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่ง ตรงที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของผู้เขียนสองคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน คือ อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง และ พิพัฒน์ พสุธารชาติ เราสองคนยังช่วยกันแปลความเรียง The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction (งานศิลปะในยุคของการผลิตซ้ำแบบจักรกล) ของ วอลเตอร์ เบนยามิน (Walter Benjamin) จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยซึ่งเป็นภารกิจที่หนักหนาพอสมควร โดยเฉพาะสำหรับคนที่ไม่ได้มีความรู้ด้านการแปลอย่างเป็นกิจจะลักษณะ อย่างไรก็ตาม ด้วยความคาดหวังว่าความเรียงชิ้นดังกล่าวน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทาง ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ต่อไป พวกเราจึงค่อนข้างมีความสุขกับการทำงานในครั้งนี้

ในส่วนของเนื้อหา หนังสือเล่มนี้จะแบ่งออกเป็นสี่ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกเป็นการแนะนำประวัติวอลเตอร์ เบนยามิน ก่อนที่จะเข้าถึงส่วนที่สองซึ่งเป็นตัวบท (text) คือความเรียง ‘งานศิลปะในยุคของการผลิตซ้ำแบบจักรกล’ ต่อด้วยส่วนที่สาม คือ บทอธิบาย ขยายความ ซึ่งเขียนโดยอรรถสิทธิ์ ปิดท้ายด้วยส่วนที่สี่ คือ บทวิจารณ์ ซึ่งแบ่งออกเป็นสี่ตอนย่อยพร้อมด้วยบทปิดท้ายโดยพิพัฒน์

‘งานศิลปะใน ยุคของการผลิตซ้ำแบบจักรกล’ จัดเป็นหนึ่งในความเรียงทางศิลปะที่มีความรู้จักกันมากและก่อให้เกิดการโต้ เถียงในแวดวงวิชาการตะวันตกอย่างกว้างขวาง เป้าหมายของเราสองคนในการจัดทำหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้อยู่ที่การให้คำตอบ สำเร็จรูปต่อผู้อ่าน เพราะแม้เราสองคนจะทำการบ้านกันหนักเพื่อยืนยันความหนักแน่นในการตีความของ ตน แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเชื้อเชิญให้ผู้อ่านกลับไปอ่านความเรียงต้นฉบับ ของเบนยามินด้วยตนเอง (หรือหากอ่านภาคภาษาอังกฤษได้ก็ยิ่งดี) เพื่อที่จะได้นำเสนอมุมมอง การตีความและข้อวิพากษ์วิจารณ์ใหม่ๆ ที่จะช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการแสวงหาทางปัญญาให้มากขึ้น

ข้อมูลหนังสือ อื่นๆ

ราคาปก0 บาท
เลข ISBN(ไม่ได้ตั้ง)
จำนวนหน้า390
สำนักพิมพ์(ไม่ได้ตั้ง)

ผู้ขายหนังสือ กลิ่นไอ การเมือง และภาพยนตร์ อ่าน “งานศิลปะในยุคของการผลิตซ้ำแบบจักรกล” ของวอลเตอร์ เบนยามิน (ผู้แต่ง อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง)

แย่จัง, ยังไม่มีผู้ขายหนังสือเล่มนี้เลย... :-(
แต่คุณสามารถ ลงประกาศรับซื้อ ทิ้งไว้ได้นะ ^^

ผู้ซื้อหนังสือ กลิ่นไอ การเมือง และภาพยนตร์ อ่าน “งานศิลปะในยุคของการผลิตซ้ำแบบจักรกล” ของวอลเตอร์ เบนยามิน (ผู้แต่ง อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง)

แย่จัง, ยังไม่มีผู้ขายหนังสือเล่มนี้เลย... :-(
แต่คุณสามารถ ลงประกาศรับซื้อ ทิ้งไว้ได้นะ ^^

หนังสือที่คล้ายกัน

ไม่พบหนังสือที่คล้ายกัน