พื้นฐานแมทแลบ (MATLAB FUNDAMENTALS)

ผู้แต่งหนังสือ: ปราโมทย์ เดชะอำไพ และคณะ

หมวดหมู่หนังสือ: ยังไม่ระบุหมวดหมู่

รายละเอียดหนังสือ

แมทแลบเป็นโปรแกรมขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมเพื่อใช้วิเคราะห์ปัญหาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และการคำนวณ แมทแลบบรรจุคำสั่งเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้เริ่มต้นต้องใช้เวลาในการศึกษาคำสั่งต่างๆ ก่อนนำไปใช้ได้จริง หนังสือ พื้นฐานแมทแลบ (MATLAB Fundamentals) เล่มนี้จึงนำเสนอคำสั่งที่สำคัญและจำเป็นเพื่อให้ผู้เริ่มต้นสามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องภายในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนั้นยังอธิบายทฤษฎีที่เป็นเบื้องหลังของคำสั่งเหล่านี้ ส่งผลให้เกิดความมั่นใจในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เนื้อหาภายในของหนังสือจึงเริ่มจากการอธิบายโปรแกรมแมทแลบในภาพกว้าง การอธิบายเมทริกซ์ซึ่งเป็นที่มาของมทแลบ การพล็อตกราฟในรูปแบบต่างๆ วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยตนเองที่สามารถใช้งานบนแมทแลบได้โดยง่าย จากนั้นจึงอธิบายการใช้แมทแลบเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข นับตั้งแต่การแก้สมการทางพีชคณิต การประมาณค่าในช่วงการสร้างฟังก์ชันเพื่อใช้ฟิตข้อมูล การอินทิเกรตและการหาค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน การแก้สมการเชิงอนุพันธ์ และคณิตศาสตร์สัญลักษณ์ซึ่งเป็นจุดเด่นของแมทแลบ ภายในหนังสือประกอบไปด้วยตัวอย่างที่ทำความเข้าใจได้โดยง่ายและแบบฝึกหัดเป็นจำนวนมากเพื่อการฝึกฝน หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับนิสิตนักศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งผู้ต้องการใช้งานแมทแลบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระยะเวลาอันสั้น

ข้อมูลหนังสือ อื่นๆ

ราคาปก0 บาท
เลข ISBN(ไม่ได้ตั้ง)
จำนวนหน้า255
สำนักพิมพ์(ไม่ได้ตั้ง)

ผู้ขายหนังสือ พื้นฐานแมทแลบ (MATLAB FUNDAMENTALS) (ผู้แต่ง ปราโมทย์ เดชะอำไพ และคณะ)

แย่จัง, ยังไม่มีผู้ขายหนังสือเล่มนี้เลย... :-(
แต่คุณสามารถ ลงประกาศรับซื้อ ทิ้งไว้ได้นะ ^^

ผู้ซื้อหนังสือ พื้นฐานแมทแลบ (MATLAB FUNDAMENTALS) (ผู้แต่ง ปราโมทย์ เดชะอำไพ และคณะ)

แย่จัง, ยังไม่มีผู้ขายหนังสือเล่มนี้เลย... :-(
แต่คุณสามารถ ลงประกาศรับซื้อ ทิ้งไว้ได้นะ ^^

หนังสือที่คล้ายกัน

ไม่พบหนังสือที่คล้ายกัน