ระบบหัวใจและการทำงาน : Functional Cardiology

ผู้แต่งหนังสือ: สมนึก นิลบุหงา

หมวดหมู่หนังสือ: ยังไม่ระบุหมวดหมู่

รายละเอียดหนังสือ

เป็นหนังสือประยุกต์เหมาะสำหรับ แพทย์ นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษากายภาพบำบัด นักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โครงสร้างของหัวใจประกอบด้วยผนังกล้ามเนื้อหัวใจ ลิ้นหัวใจ ห้องหัวใจ ระบบนำสัญญาณและหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ ในแง่สรีระการทำงานของหัวใจมี 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านการนำสัญญาณไฟฟ้า และองค์ประกอบด้านเชิงกล หรือการบีบและคลายตัวเช่น heart cycle (systole และ diastole) การที่หัวใจจะปั๊มเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น นอกจากกล้ามเนื้อต้องมีความยืดหยุ่น (compliance) ที่ดีแล้ว ยังต้องมี preload และ afterload ที่เหมาะสม หัวใจเต้นตามจังหวะของ pacemaker แต่จะถูกปรับให้เต้นเร็วขึ้นหรือช้าลงโดยระบบประสาทอัตโนมัติและฮอร์โมนบางชนิด การเกิด depolarization และ repolarization ของเนื้อเยื่อหัวใจก่อให้เกิดศักย์ไฟฟ้ารวม สามารถบันทึกเป็นคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (electrocardiogram,EKG) ได้ ซึ่งเป็นการบันทึกทางอ้อมไม่ได้วัดจากหัวใจโดยตรง ถ้ามีพยาธิสภาพเกี่ยวกับหัวใจ เช่น ระบบสัญญาณ กล้ามเนื้อหัวใจ หรือหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ จะนำมาซึ่งภาวะหัวใจล้มเหลวได้ สำหรับโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดมักพบได้ค่อนข้างบ่อย แบ่งออกได้ดังนี้ กลุ่มที่มีอาการเขียว (cyanotic group) กลุ่มไม่มีอาการเขียว (acyanotic group) และกลุ่มที่มีอาการเขียวตอนหลัง (cyanotic tardive group) โดยแต่ละกลุ่มมีพยสธิสภาพและการรักษาที่ต่างกัน

สารบัญ
บทที่ 1 โครงสร้างกายวิภาคศาสตร์ของหัวใจ
บทที่ 2 คุณสมบัติเชิงกลและการทำงานของหัวใจ
บทที่ 3 คุณสมบัติทางไฟฟ้าของหัวใจ
บทที่ 4 กราฟคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
บทที่ 5 การควบคุมความดันในหลอดเลือด
บทที่ 6 ภาวะหัวใจล้มเหลว
บทที่ 7 การเจริญของระบบหัวใจและหลอดเลือด
บทที่ 8 โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

ข้อมูลหนังสือ อื่นๆ

ราคาปก0 บาท
เลข ISBN(ไม่ได้ตั้ง)
จำนวนหน้า224
สำนักพิมพ์(ไม่ได้ตั้ง)

ผู้ขายหนังสือ ระบบหัวใจและการทำงาน : Functional Cardiology (ผู้แต่ง สมนึก นิลบุหงา)

แย่จัง, ยังไม่มีผู้ขายหนังสือเล่มนี้เลย... :-(
แต่คุณสามารถ ลงประกาศรับซื้อ ทิ้งไว้ได้นะ ^^

ผู้ซื้อหนังสือ ระบบหัวใจและการทำงาน : Functional Cardiology (ผู้แต่ง สมนึก นิลบุหงา)

แย่จัง, ยังไม่มีผู้ขายหนังสือเล่มนี้เลย... :-(
แต่คุณสามารถ ลงประกาศรับซื้อ ทิ้งไว้ได้นะ ^^

หนังสือที่คล้ายกัน

ไม่พบหนังสือที่คล้ายกัน