หนังสือของผู้แต่ง "Alexander Osterwalder, Yves Pigneur"

หนังสือของคุณ ทิ้งไว้ใน himaparn.com ซิ :-)